Likepersonsportal for FFM
Min side

Hvordan logger jeg inn?

Innlogging kan gjøres fra "Hamburgermenyen" () i menyen over, eller ved å gå direkte til "Min side" eller "Likepersoner jeg har tilgang til".
Dersom du bruker "Min side" til å logge inn velges automatisk engangspassord som metode dersom du ikke er logget inn


Hvordan kan jeg oppdatere min likepersonsinformasjon?

Under "Min side" kan du se og redigere din egen likepersonsinformasjon. Du kan logge inn med engangspassord eller din @ffm.no konto.

Innlogging feiler:

For å få tilgang til "Mine likepersoner" må du logge inn med en @ffm.no konto. Listen over likepersoner er kun tilgjengelig for tillitsvalgte med tjenestlig behov*, og avgrenses til minste tjenstlige behov*. Dersom du ikke har tilgang, eller trenger utvidet tilgang, send en epost til lpu@ffm.no

*"Tjenestlig tilgang":
For Tillitsvalgte er tjenestlig tilgang definert som liste over likepersoner med kontaktinformasjon i eget lokallag. Det kan søkes om utvidet tilgang til likepersoner dersom det er et dokumentert behov for dette, som for eksempel for lån av likepersoner fra tilstøtende lokallag.


Min @ffm.no konto virker ikke på "Min side":
For å kunne bruke din @ffm.no adresse må den registerers i feltet "epost-adresse" på "Min side". Er den ikke registrert der må du bruke engangspassord først for så å legge til adressen.

Jeg får feilmelding fra Microsoft når jeg bruker min @ffm.no adresse:
- Jeg er ikke tilitsvalgt eller har rolle tilknyttet utvalg, komiteer eller prosjekt:
For å kunne ha og benytte en @ffm.no må du ha et tillitsverv eller ha en rolle tilknyttet utvalg, komiteer eller prosjekt. Dersom du har hatt en @ffm.no adresse som tillitsvalg tidligere og har registrert denne som epostadresse som likeperson, send en mail til lpu@ffm.no med ny epostadresse så bytter vi for deg.

- Jeg er tilitsvalgt eller har rolle tilknyttet utvalg, komiteer eller prosjekt, men innlogging feiler:
Test om du kan logge inn med adressen på Microsoft sin Office portal.
-> Det fungerte:
send mail om manglende tilgang til ffm sin likepersonsportal.
-> Det fungerte ikke:
Bruk "glemt passord"-funksjonen, eller send mail om innloggingsproblem.

Fullt Navn:

Epostadresse:

Hva ønsker du hjelp med?

Gi en beskrivelse:

Velg hvilket år du registerer aktivitet for (i år eller i fjor)

Lim inn kommaseparert liste over likepersoner som har hatt aktivitet

Husk å sjekke om likepersonen allerede er lagt inn.

For å hindre tap av data, eller at registert informasjon slettes må oppdateringe skje manuellt i likepersonslisten

Dersom likepersonen allerede er lagret vil ny registering ikke foretas.

Lim inn registeringsstreng fra epost: