Likepersonsportal for FFM
Min side Likepersoner jeg har tilgang til

Velkommen til FFM sin portal for likepersoner.


Fullt Navn:

Epostadresse:

Hva ønsker du hjelp med?

Gi en beskrivelse:

Husk å sjekke om likepersonen allerede er lagt inn.

For å hindre tap av data, eller at registert informasjon slettes må oppdateringe skje manuellt i likepersonslisten

Dersom likepersonen allerede er lagret vil ny registering ikke foretas.

Lim inn registeringsstreng fra epost: